Gesprekken en Tarieven

Huidige wachttijd: 0-2 weken (laatste update 09-07-2024)

Vragen of behoefte aan een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem contact op via WhatsApp of Email:

(deel geen vertrouwelijke info)

Gesprekken

Binnen, buiten of online

 

Zoek jij een psycholoog voor een behandeling of losse gesprekken? Ik combineer in gesprekken mijn kennis en ervaring vanuit de psychologie met de positieve effecten van een gezonde leefstijl en mindfulness. Ik hecht veel waarde aan het verband tussen mentale en fysieke gezondheid. Dit is dan ook onderdeel van mijn visie op mentale veerkracht en gezondheid en is iets waar ik extra aandacht aan schenk.

 

Enkele voorbeelden van hulpvragen waar gesprekken bij kunnen helpen:

 • Meer rust en ontspanning
 • Leren loslaten
 • Weer kunnen genieten van dingen
 • Herstellen van een burn-out
 • Leren omgaan met onverklaarde lichamelijke klachten
 • Meer zelfvertrouwen
 • Assertiviteit
 • Werken aan persoonlijke valkuilen
 • Meer regie ervaren over je eigen leven, ondanks omstandigheden
 • Leren omgaan met emoties
 • Een gezondere leefstijl
 • Het afleren van bepaalde gewoonten
 •  

Enkele voorbeelden van klachten waar gesprekken bij kunnen helpen:

 • Paniekklachten
 • Spanningsklachten, onrust, een constant gestressed gevoel
 • Snel geïrriteerd zijn, prikkelbaarheid
 • Het idee helemaal ‘op’ te zijn, geleefd te worden en niet meer goed te kunnen ‘opladen’
 • Angstklachten
 • Piekeren
 • Onzekerheid
 • Faalangst
 • Somberheid
 • Moeite hebben in het contact met anderen, vaak conflicten hebben of juist moeilijk voor jezelf kunnen opkomen
 • Bepaalde persoonlijke eigenschappen (valkuilen) die steeds terugkomen en je tegen lijken te werken
 • Minder plezier hebben in dingen en/of minder zin hebben om dingen te doen
 • Vermoeidheid, gebrek aan energie
 • Slaapproblemen
 • Emotieschommelingen
 • Eetproblemen (eetbuien of juist heel weinig eten)
 • Moeite in het omgaan met lichamelijke klachten
 • Traumatische gebeurtenissen die niet goed verwerkt zijn
 • Klachten als gevolg van Hoogsensitiviteit (HSP)
 • Rouw
 

Ik heb o.a. kennis en ervaring met de volgende interventies:

 • Cognitieve Gedragstherapie (CGT)
 • EMDR
 • Schematherapie / SFT
 • Mindfulness*
 • Positieve / Oplossingsgerichte therapie
 • E-health
 • Coaching*
 • Buitenpsychologie
 • Elementen vanuit Leefstijlgeneeskunde*
 • Elementen vanuit de Voedings- en supplementenleer*

* niet losstaand vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet, wel als onderdeel van behandeltechnieken vallend onder vergoede zorg

 
Er zijn ook klachten, hulpvragen en diagnosen waarvoor je niet bij mij terecht kan, omdat ik daar niet in gespecialiseerd ben. Vraag in dat geval aan je huisarts om een verwijzing naar de juiste plek. Bij twijfel mag je altijd even contact met me opnemen:
 
Contra-indicaties voor aanmelding bij mij zijn de volgende:
 • Suïcidaliteit: gedachten aan de dood kunnen onderdeel zijn van psychische klachten en mogelijk kan ik je hierbij verder helpen. Worstel je echter met concrete gedachten aan zelfdoding, zoek dan de juiste hulp en neem contact op met je huisarts. Weet ook dat je altijd terecht kan bij de hulplijn tel.nr. 0800-0113 of website www.113.nl om anoniem hierover contact te zoeken.
 • Psychotische stoornissen
 • Ernstige verslavingsproblematiek die op de voorgrond staat en meerdere levensgebieden negatief beïnvloedt
 • Sterk belemmerende omstandigheden die prioriteit behoeven boven psychologische behandeling
 • Hevige persoonlijkheidsproblematiek die al langere tijd het leven op meerdere gebieden negatief beïnvloedt.
 • Leeftijd onder 18 jaar
 

Tarieven en Vergoedingen

 
In Nederland wordt de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) gebruikt om te bepalen of iemand recht kan hebben op verzekerde geneeskundige GGZ. De huisarts kan een eerste inschatting maken of er sprake lijkt te zijn van een DSM diagnose, en of behandeling passend is binnen de Basis GGZ of Specialistische GGZ. 
Ik bied behandelingen binnen de Basis GGZ, preventieve zorg en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Behandeling binnen de Basis GGZ wordt (grotendeels of geheel) vergoed. Ik bied geen behandelingen binnen de Specialistische GGZ. 
Op verwijzing door de huisarts naar de Basis GGZ, valt de intakeprocedure onder vergoede zorg. Tijdens deze intakeprocedure wordt verder bepaald of er inderdaad sprake is van een DSM diagnose en of deze werkelijk valt onder vergoede zorg.
 
Zie voor meer informatie over vergoede zorg op de website van Zorginstituut Nederland. 
 
Zorgverzekeraars waar ik een contract mee heb vergoeden 100% van de intake en behandeling binnen de Basis GGZ. Facturatie en uitbetaling verlopen direct tussen mij en de zorgverzekeraar.
 
Op dit moment heb ik een contract met de volgende zorgverzekeraars:
 
– a.s.r.
– Achmea
– FBTO 
– De Friesland Zorgverzekeraar 
– Zilveren Kruis 
– De christelijke zorgverzekeraar 
– Interpolis 
– Zilveren Kruis 
– ZieZo
– Menzis
– Anderzorg 
– HEMA 
– VinkVink
 
Door overige zorgverzekeraars wordt meestal tussen de 70% en 100% van de behandeling vergoed. Dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar.
 
De tarieven binnen de BasisGGZ zijn conform de vastgestelde tarieven van de Nederlandse ZorgAutoriteit (NZa) 2024:
 
– Intake BGGZ 60 minuten: €183,44 (code CO0562)
– Behandelgesprek BGGZ 45 minuten: €135,89 (code CO0497)
– Intake particulier a 60 minuten: € 150
– Sessie particulier a 45 minuten: €125
– No show (afspraak minder dan 24 uur van tevoren afgezegd of niet verschenen): €45.
 
Meestal bestaat een behandeling uit 1 a 2 intakegesprekken en 4-10 behandelgesprekken, afhankelijk van de hulpvraag en de behandeldoelen.
Op verwijzing van een huisarts of bedrijfsarts wordt behandeling binnen de BGGZ grotendeels of volledig vergoed vanuit het basispakket van je verzekering, afhankelijk van jouw situatie en je hulpvraag. Ik heb met een aantal verzekeraars geen contracten en de rekening dient dan zelf bij mij betaald te worden en bij je verzekeraar gedeclareerd te worden. Check vooraf bij je verzekering wat de regels zijn aangaande ongecontracteerde zorg, om te weten welk percentage vergoed wordt. De jaarlijkse eigen bijdrage aan de zorgverzekeraar wordt vanaf het eerste gesprek aangesproken.
 

Niet alle bovenstaande methoden, klachten en hulpvragen vallen onder psychologische zorg en vergoeding. Je kan er in zo’n geval voor kiezen om de sessies zelf te betalen (intake en sessies particulier).

Ook is het mogelijk om je werkgever bij de behandeling te betrekken, neem contact met mij op indien je wil dat ik een offerte naar je werkgever stuur. Ik kan dan bij akkoord direct aan je werkgever factureren.

 

Aanmelden

Spreekt dit je aan en wil je je aanmelden voor gesprekken bij mij? Ik help je graag verder! Dan is dit het stappenplan:

 

1. Wijze van aanmelding bepalen

  • BGGZ: Is er sprake van psychische klachten en wil je behandeling die door de zorgverzekeraar vergoed wordt? Overleg dan met je huisarts of bedrijfsarts of er sprake is van indicatie voor Basis GGZ en zo ja, vraag om een verwijzing en meld je aan (zie stap 2: Aanmelden). Als er indicatie is voor Specialistische GGZ ben ik helaas niet de juiste behandelaar om jou verder te helpen, vraag dan je huisarts om je naar de juiste plek te verwijzen.
  • Werkgever: Wil je werkgever de gesprekken voor zijn/haar rekening nemen, meld je dan aan via mail, whatsapp, of het contactformulier en geef aan wie je werkgever is en waar ik een evt. offerte naartoe kan sturen.
  • Zelf betalen: Is er geen sprake van psychische klachten die onder verzekerde zorg vallen en/of wil je de sessies zelf betalen, meld je dan aan via het contactformulier op mijn website.
 

2. Aanmelden

De huisarts of bedrijfsarts kan je digitaal verwijzen via ZorgDomein (tnv Psychologenpraktijk Vrijland), of middels een verwijsbrief. Om je aan te melden kan je contact met mij opnemen via whatsapp of email, dan plan ik zsm een gesprek met je in. 

 

3. Wachttijd

Door grote drukte binnen de GGZ kunnen behandelingen meestal niet meteen starten. Waarschijnlijk is er een wachtlijst, zie voor de actuele wachttijd bovenaan deze pagina.

 

4. Intakegesprek (in de praktijk in Den Haag of online)

Wanneer je verwezen bent door een huisarts, bedrijfsarts of werkgever worden er meestal 2 intakegesprekken gepland. Hierin gaan we uitgebreider in op je hulpvraag, evt. klachten en je verwachtingen van de gesprekken. Samen maken we een plan voor het traject om aan te gaan. Mogelijk wordt er een tweede intakegesprek gepland.

 

5. Gesprekken (in de praktijk in Den Haag, buiten in en rondom Den Haag, of online)

Standaard duren gesprekken 45 minuten, 1x per week of tweewekelijks. Afhankelijk van het plan dat we samen hebben gemaakt geven we hier invulling aan, op maat voor jouw wensen en doelen.

 

Je mag ook altijd even contact opnemen om te overleggen voordat je je aanmeldt. Dit kan door een mail te sturen naar info@annemiekevrijland.nl, of door te whatsappen naar 06-23900188.

 

Wie weet tot snel!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief